Dröjsmålsränta och andra förseningsavgifter

Dela

Även om du bara tagit ett litet och billigt lån på kan räkningen snabbt bli mycket dyr om du slarvar med återbetalningen. Efter påminnelseavgifter lämnas skulden över till inkasso och därefter till kronofogden och alla dessa moment innebär extra kostnader för låntagaren. Dessutom börjar en extra ränta, en så kallad dröjsmålsränta, ticka på när fakturans förfallodatum har passerat. Med andra ord kan det lilla lån som verkade så billigt i början, bli nästan dubbelt så dyrt i slutändan.

Hur stora dessa olika avgifter kan bli är det dock inte många som är medvetna om. Därför ska vi i denna artikel titta lite närmare på exakt hur mycket det faktiskt kostar att skuldsätta sig. Först och främst börjar vi med att reda ut vad en dröjsmålsränta innebär.

Vad är dröjsmålsränta?

En dröjsmålsränta är den extra ränta som läggs på din skuld då förfallodatumet på din faktura har passerat. Denna ränta fortsätter att ticka på även efter det att din skuld eventuellt skickats vidare till inkasso och kronofogden. På din faktura ska långivare informera dig om denna dröjsmålsränta och 30 dagar efter att du blivit informerad om detta kan de kräva dig på räntan. Skulle långivaren istället informera dig om detta på din påminnelsefaktura gäller 30 dagar ifrån det att du tagit del av informationen.

Vilken dröjsmålsränta som gäller kan variera. Antingen bestämmer långivaren en egen ränta eller så gäller referensräntan (som idag ligger på – 0,5 %) plus 8 % extra. Exakt vad som gäller brukar vanligtvis står på fakturan, annars hittar du information om den i ditt låneavtal. Kom ihåg att läsa delen om lånet dröjsmålsränta ordentligt, så du är förberedd på vad du kommer behöva betala om du inte kan betala tillbaka lånet i tid.

Påminnelseavgifter

Förutom dröjsmålsräntan tillkommer även en avgift för de påminnelser som skickas ut efter att du inte betalat det avtalade beloppet. Standardkostnaden för denna påminnelse ligger på 60 kr för privatpersoner och 450 kr kr för företag och myndigheter.

Inkassoavgifter

Har du fortfarandet inte möjlighet att betala av din skuld efter det att påminnelserna skickats ut skickas ofta ärendet vidare till ett inkassobolag. Då tillkommer följande avgifter:

  • Inkassoavgift: 180 kr. Denna avgift tillkommer direkt skulden når inkassobolaget.
  • Påminnelseavgift: 60 kr.
  • Vid beviljande av alternativ avbetalningsplan: 170 kr.
  • Fortsatt dröjsmålsränta enligt ditt låneavtal.

Avgifter hos kronofogden

Klarar inte inkasso att driva in skulden skickas ärendet vidare till kronofogden. Här finns en hel del avgifter som du måste betala:

  • Dröjsmålsränta enligt ditt låneavtal fortsätter gälla även under denna process.
  • Avgift vid fastställning av skuld: 300 kr.
  • Avgifter för utmätningar samt andra åtgärder: 600 kr/år.
  • Avgift vid försäljning av den skuldsattes egendom (till exempel bostad): 1 % av taxeringsvärdet i förberedelseavgift samt 2 % i försäljningsavgift.
  • Avgift vid försäljning av övrig egendom (till exempel bil eller båt): 4 % av försäljningspriset.

Låna ansvarsfullt och betala i tid

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kostnaderna vid skuldsättning är väldigt höga och kan leda till att du hamnar ännu djupare i skuldträsket. Därför är det ytterst viktigt att du inte tar ett lån om du är medveten om att du kanske inte kommer kunna sköta återbetalningen. Det kan snabbt bli en mycket dyr historia. Även om smslån är en fin, tacksam och framför allt snabb lösning i många situationer måste man alltid komma ihåg att alltid låna ansvarsfullt. Frihet under ansvar kan man kalla det.