Konsumentkreditlagen

Dela

Konsumentkreditlagen är något som de flesta säkerligen hört talas om någon gång i sina liv, särskilt om man regelbundet befinner sig i världen av krediter. Men vet du egentligen vad denna lag innebär och hur den kan gynna dig som konsument i vissa situationer? Det är inte helt enkelt att veta, särskilt inte om man är helt ny inför lån. Dock kan det vara bra att vara påläst om du någon gång skulle hamna i en tvist med ett kreditbolag.

I denna artikel ska vi titta närmare på konsumentkreditlagen, vad den innehåller och hur den kan skydda dig i kniviga kreditsituationer.

Då gäller konsumentkreditlagen

Alla låneverksamheter, banker och andra kreditbolag drivs under konsumentkreditlagen. Lagen är helt och hållet utformad till konsumentens fördel och skyddar dig som ingått ett avtal med något av tidigare nämnda verksamheter, till exempel när du tar ett lån men även när du väljer att betala en vara på avbetalning.

Konsumentkreditlagen gäller dock inte om du lämnar in föremål av värde på pantbanker när du tar ett studielån. Vid ett bolån kan vissa regler i konsumentkreditlagen gälla och när du till exempel betalar beställda varor på faktura gäller främst konsumentköplagen. Dock kan vissa delar omfattas av konsumentkreditlagen. Var alltid noggrann med att läsa det finstilta, oavsett vilket typ av avtal du ingår.

Detta innehåller konsumentkreditlagen

Som alla andra lagar så innehåller även konsumentkreditlagen en uppsjö av paragrafer och skulle vi gå igenom alla skulle denna artikel bli på tok för lång. Vi har därför valt ut de mest relevanta delarna i lagstiftningen och nedan ska vi titta lite närmare på dem.

God kreditgivningssed

En god kreditgivningssed innebär att företaget måste ha hänsyn till konsumentens ekonomiska tillstånd. Låt säga att en kund har en uppenbart ohållbar ekonomi och vill ansöka om ett lån. Lånet ska då enligt lag inte beviljas eftersom kunden då kan riskera att hamna i stor skuld.

Kreditprövning

I samband med att en kredit tas måste alltid en kreditprövning genomföras. På så sätt kan man komma fram till om konsumentens nuvarande ekonomi och tidigare lånehistorik tillåter nya krediter.

Riktlinjer för marknadsföring

Kreditbolag får inte marknadsföra sina tjänster hur som helst. Låneföretag får till exempel inte skylta med att deras lån är ”gratis” eller att de är ”direkta”, då detta anses lockande för konsumenter som egentligen inte har råd med krediterna.

Tydlig ränte- och avgiftsinformation

Kreditbolagen måste alltid vara tydliga med sina räntor och övriga avgifter. Den effektiva räntan, det vill säga den totala kostnaden för lånet per år, ska anges i både reklam och i avtalet.

Ångerrätt

Konsumenten har alltid rätt till 14 dagars ångerrätt. Denna ångerrätt börjar gälla ifrån det att avtalet ingås och inte ifrån det att du till exempel mottar de pengar du ansökt om att låna. Ångrar du dig måste den summa du lånat betalas tillbaka inom en månad plus ränta.

Konsumentkreditlagen – en indispositiv lagstiftning

En indispositiv lagstiftning innebär att lagen är tvingande, alltså att den är tvingad till konsumentens fördel. Om kreditföretaget skulle gå ifrån konsumentkreditlagens bestämmelser måste detta göras på ett sätt som gynnar konsumenten.

Men varför är denna lag tvingande? Jo, anledningen till detta är för att man inte kan räkna med att konsumenten ska ha kunskap om alla de rättsliga och juridiska moment som ett avtal innehåller. Kunden ska tryggt kunna ingå ett avtal då det är företagets ansvar att informera kunden om avtalets innehåll på ett sätt som förhindrar missförstånd. Innehållet i avtalet ska vara tydligt och lättförståeligt. Skulle det inte vara det, ligger felet alltså inte hos konsumenten utan hos kreditbolaget.