Lösa lån i förtid

Dela

Alla lån, utom bundna bolån, kan lösas i förtid utan kostnad och gäller således för exempelvis privatlån, smslån och obundna bolån. När det gäller bundna bolån kan de också lösas men då måste du betala något som kallas för ränteskillnadsersättning till banken.

Smslånadirekt.se ska visa dig hur enkelt det är att lösa smslån och privatlån samt hur du löser ett bolån.

Så löser du privatlån och smslån

  1. Bestäm dig för om du vill/kan lösa hela lånet eller bara en del av det. Om du bara löser en del av det gör du bara en extraamortering. Normalt är det bara att betala in mer än vad som står på din senaste faktura, men kontakta kreditinstitutet om hur du gör försäkerhets skull.
  2. Om du vill lösa hela lånet kontaktar du långivaren angående det så skickar de en slutfaktura till dig. I denna faktura finns det resterande lånebeloppet samt all ränta du ska betala fram tills lånet är löst.
  3. Se till att betala för slutfakturan några dagar innan förfallodatumet så att du kan vara säker på att långivaren får pengarna i tid. Om fakturan betalas försent anses lånet inte löst  den dag ni kom överens om och då kan du i värsta fall få ytterligare en räkning med ränta för de försenade dagarna.

Så löser du ett bolån

Det är inte så många som har råd att lösa ett stort bolån, men det är desto fler som gör det om de ska sälja sin bostad eller har hittat ett bolån med en lägre ränta. Om bolånet inte är bundet i en längre tid än 3 månader är det inga problem att lösa det men om det är bundet i flera år till måste du betala en avgift till banken som kallas för ränteskillnadsersättning.

Så här gör du om du vill byta bank och lösa ditt gamla bolån för att du tycker att det är för dyrt:

  1. Leta upp en bank som ger dig en lägre boränta.
  2. Förklara för banken att du vill lösa ditt gamla bolån för att du vill ha ett lån hos dem istället. Då gör banken en värdering av din bostad och betalningsförmåga, och om de är nöjda får du ett lånelöfte.
  3. Kontakta din gamla bank och säg att du vill lösa ditt lån. Du får då en sluträkning med den resterande lånesumman och räntekostnader fram tills lånet är löst.
  4. Din nya bank för över summan till din gamla bank och nu är lånet löst.

Om du har ett bundet bolån gör du på exakt samma sätt som vi precis beskrev, men då läggs även en ränteskillnadsersättning till på fakturan eftersom du då har brutit ditt bundna låneavtal.

Idag är denna ränteskillnadsersättning inte lika hög som den var fram till sommaren 2014 då reglerna för den ändrades. Tidigare baserades ersättningen på statsskuldobligationernas och statsskuldväxlarnas ränta medan den idag baseras på bostadsobligationernas ränta istället. Det här kanske inte säger dig så mycket, men det är bättre för dig som vill lösa ett bundet bolån.